e-mail
Napisz do nas
info@mobbing.pl
phone
Porozmawiaj z doradcą
32 782 64 80

Przeciwdziałanie mobbingowi

Powodów, dla których należy zapobiegać mobbingowi jest wiele.

Z czysto humanistycznego i etycznego punktu widzenia, mobbing wymaga jednoznacznego potępienia jako działanie godzące w podstawowe prawa jednostki.

Z punktu widzenia interesów pracodawcy istotne są również powody czysto ekonomiczne, wśród najważniejszych warto wymienić takie jak:

  • wymogi prawne i koszty odszkodowań,
  • publiczny wizerunek firmy,
  • koszty absencji, rotacji i niskiej wydajności pracy
  • kształtowanie przejrzystej kultury organizacyjnej.
Wydrukowane z: http://www.mobbing.pl/przeciwdzialanie-mobbingowi/