e-mail
Napisz do nas
info@mobbing.pl
phone
Porozmawiaj z doradcą
32 782 64 80

Warsztaty dla kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. personalnych

Celem warsztatów jest wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing u osób zarządzających pracą innych.

W trakcie warsztatów nasi trenerzy omawiają studia przypadków, wsparte prezentacjami multimedialnymi, angażują uczestników w liczne ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe). Warsztaty prowadzimy również w wersji on-line oraz w języku angielskim.
 

Ramowy plan warsztatu:

 1. Wstęp - dlaczego mówimy o mobbingu?

  • Podstawowe regulacje prawne - Polska a inne kraje Unii Europejskiej
  • Skala zjawiska w Polsce oraz innych krajach UE
  • Mobbing a inne formy dyskryminacji w zatrudnieniu
    
 2. Czym jest mobbing - definicja i cechy charakterystyczne zjawiska
  • Pochodzenie i znaczenie terminu
  • 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana
  • Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu
  • Zachowania wskazujące na istnienie mobbingu
  • Zachowania mobbera
  • Objawy u ofiary
  • Relacje w zespole
  • Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska
    
 3. Konflikt jako źródło mobbingu
  • Rozróżnienie pojęć - konflikt i mobbing
  • Kiedy i w jaki sposób konflikt przekształca się w mobbing
  • Mechanizm rozwoju zjawiska i fazy mobbingu
    
 4. Reagowanie na przejawy mobbingu
  • Sposoby identyfikowania sytuacji w rozmowach z ofiarą
  • Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem
  • Identyfikowanie konfliktów i sposoby wczesnego reagowania na  potencjalne skutki konfliktów
  • Reagowanie na fałszywe alarmy oraz nadużycia w zakresie oskarżeń o stosowanie mobbingu
    
 5. Zapobieganie zjawisku mobbingu
  • Kultura organizacyjna oraz relacje w zespole - identyfikowanie czynników sprzyjających powstawaniu zjawisku
  • Zachowania oraz relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu
  • Działania praktyczne zapobiegające zjawisku
    
 6. Formy pomocy ofiarom mobbingu
 7. Stosowanie procedur anty - mobbingowych w skali całej organizacji
 8. Zakończenie szkolenia
Wydrukowane z: http://www.mobbing.pl/warsztaty-dla-kadry-kierowniczej-oraz-specjalistow-ds-personalnych/